Нийгэм

Гэмт хэргийн тоо буурч, гэр бүлийн хүчирхийлэл ихэсчээ

Үндэсний Статистикийн Хорооноос Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн 2019 оны эхний гурван сарын статистик мэдээллийг танилцууллаа.